SIP Nordic på 2 minuter

Korta fakta

  • SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag
  • Vi har medverkat till över 14 miljarder kronor i placerat kapital sedan 2006
  • I Sverige är vi ett 15-tal anställda
  • Vårt kontor ligger vid Kungsgatan 27 i Stockholm
  • Vi samarbetar med fristående rådgivare och distributörer från Ystad till Haparanda
  • Vi är SwedSec-anslutna och medlemmar i SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige)
  • Läs mer om vår Bolagsstyrning här
  • Läs om vår Ersättningspolicy här
  • Läs om vår Riktlinje för incitament här

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) grundades 2006 och är privatägt. SIP Nordic är en ledande distributör av kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner. En lämplig placering anser vi ska bedömas utifrån placerarens behov och rådande marknadsklimat. Vi erbjuder placeringar, informationsmaterial och utbildningsresurser som stöd för placerare och professionella rådgivare att göra bättre placeringar.

Vad är bättre placeringar?

En lämplig placering ska ge en balans mellan risk och avkastning med hänsyn till placerarens behov och önskemål, oavsett om det är kortare placeringar eller långsiktigt pensionssparande. Med strukturerade placeringsprodukter brukar vi säga att vi anpassar aktiemarknaden till placeraren, istället för att tvärtom ge placeraren den ofta hopplösa uppgiften att anpassa sig efter marknadens svängningar.

Placeringar ska vara så enkla som möjligt och inte för komplexa. Det ska finnas en begriplig produktinformation om villkoren i placeringen och det ska vara konkurrenskraftiga villkor utan undangömda avgifter. Placeringarna ska naturligtvis också vara exponerade mot en aktiemarknad eller annan underliggande tillgång med förväntat goda tillväxtmöjligheter.

Högre avkastning med större kunskap

Uttrycket att utbildning och kunskap är en god investering stämmer utmärkt på finansiella placeringar. För de placerare som vill veta mer om möjligheterna med strukturerade placeringar har vi skrivit placeringsguiden SIP-Guiden till bättre placeringar – med strukturerade placeringsprodukter. 

Läs mer och beställ SIP-Guiden till bättre placeringar här

För professionella rådgivare har vi under 2012 - tagit vår ackrediterade produktutbildning SIP Nordic Academy till Sverige. Vi har redan hunnit utbilda omkring 200 svenska professionella rådgivare. SIP Nordic Academy startade vi i Storbritannien och i USA med totalt närmare 2000 examinerade rådgivare.

Verksamheten är lokal...

Vi distribuerar våra placeringar i ett fristående distributionsnät via självständiga rådgivningsföretag från Ystad till Haparanda. Med fristående menar vi konkurrens med de svenska storbankernas kontorsnät. Vi uppskattar konkurrens. Det sporrar oss att erbjuda marknadsledande villkor till fördel för alla investerare. Jämför därför alltid våra villkor innan du gör nästa placering.

 *