Mode

Aktuellt erbjudande

SIP Nordic erbjuder nu allmänheten teckning i kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringar enligt nedan. Se längst ned på sidan för information om hur du tecknar dig.


 
 Sista teckningsdag15 februari
 Sista likviddag22 februari


Kreditobligationer

 

Kreditobligation Europa HY 5

Kredithybrid, Löptid ca 5 år
Teckningskurs  
100%
Kupong ind.
8,5%


Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutgiltiga villkor

Placeringen ger möjlighet till en årlig kupong
• Indikativ kupong 8,5% lägst 6,5%
• Det nominella beloppet har riskexponering mot iTraxx Crossover Index Series 30 med 74 referensbolag 

Kupong om 8,5% ind.

Full återbetalning på slutdagen vid färre än 9 kredithändelser i referensbolagen

Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital

Återbetalning på slutdagen är beroende av eventuella kredithändelser i underliggande referensbolag


 

Aktieindexobligation

 

Aktieindexobligation Sverige 3


AIO Sverige 3, ca 5 år
Teckningskurs               
110%
Deltagandegrad ind. 
150%
Kapitalskydd  100%
Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutliga villkor

Exponering med hävstång mot Stockholmsbörsens OMXS30 index (indikativt 150 procent av indexuppgången)

150% deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling för underliggande exponering

Nominellt kapitalskydd

Återbetalningsskyddet gäller endast på återbetalningsdagen och omfattar bara 100% av nominellt belopp.

10% överkurs samt courtage går förlorat vid negativ till svagt positiv utveckling för underliggande tillgång.

 

Så tecknar du dig: 

1. Välj placering och teckningsbelopp med hjälp av produktinformationen, ta hjälp av en professionell rådgivare om du behöver. 

2. Ladda ned och fyll i Teckningsanmälan från hemsidans Kundservice/Blanketter.

2.1. Depå. På Teckningsanmälan ska förvaringsdepå anges, har du ingen sådan kan du ange att du vill öppna en kostnadsfri SIP Nordic-depå. Då skickar vi dig särskilda depåhandlingar. Depåhandlingar finns på hemsidans Kundservice/Blanketter.  

3. Efter att vi mottagit teckningsanmälan skickar vi en nota och betalningsinstruktion. 

4. Under placeringens löptid hjälper vi dig med produktuppföljning och andrahandsmarknad.