Mode

Aktuellt erbjudande

SIP Nordic erbjuder nu allmänheten teckning i strukturerade placeringar enligt nedan. Se längst ned på sidan för information om hur du tecknar dig.


 
 Sista teckningsdag14 juni
 Sista likviddag21 juni


Kreditobligationer

 

Kreditobligation Europa HY 7

Kredithybrid, Löptid ca 5 år
Teckningskurs  
100%
Ovillkorad kupong ind.
6%
SRI    6   
Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutgiltiga villkor

Placeringen ger möjlighet till en ovillkorad årlig kupong
• Indikativ ovillkorad kupong 6% lägst 4,5%
• Det nominella beloppet har riskexponering mot iTraxx Crossover Index Series 31 med 75 referensbolag 

Ovillkorad kupong om % ind.

Full återbetalning på slutdagen vid färre än 9 kredithändelser i referensbolagen

Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital

Återbetalning på slutdagen är beroende av eventuella kredithändelser i underliggande referensbolag


 

Aktiebevis

 

Aktiebevis Nordea Platå med årligt utbetalande kupong

Aktiebevis Nordea Platå, Löptid 3 år      
Teckningskurs  
100%
Riskbarriär70%
Kupong ind 1,3%
SRI5   
Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutliga villkor

Placeringen erbjuder investeraren exponering med hävstång mot Nordea Bank Abp.

Kombinationen av kupong och hävstång mot aktiekursutvecklingen mot Nordea Bank Abp. Max +20% multiplicerat med deltagandegraden indikativt 400%.

Årlig kupongränta om indikativt 1,3% lägst 1%

Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt courtage om Nordea Bank Abp slutar under 70% (riskbarriären) av dess startvärde i slutet av löptiden

Om index på slutdagen noteras under riskbarriären återbetalas det nominella beloppet plus den sista kupongen minus nedgången i aktien.

 

Så tecknar du dig: 

1. Välj placering och teckningsbelopp med hjälp av produktinformationen, ta hjälp av en professionell rådgivare om du behöver. 

2. Ladda ned och fyll i Teckningsanmälan från hemsidans Kundservice/Blanketter.

2.1. Depå. På Teckningsanmälan ska förvaringsdepå anges, har du ingen sådan kan du ange att du vill öppna en kostnadsfri SIP Nordic-depå. Då skickar vi dig särskilda depåhandlingar. Depåhandlingar finns på hemsidans Kundservice/Blanketter.  

3. Efter att vi mottagit teckningsanmälan skickar vi en nota och betalningsinstruktion. 

4. Under placeringens löptid hjälper vi dig med produktuppföljning och andrahandsmarknad.