Mode

Aktuellt erbjudande

SIP Nordic erbjuder nu allmänheten teckning i kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringar enligt nedan. Se längst ned på sidan för information om hur du tecknar dig.


 
 Sista teckningsdag14 december
 Sista likviddag21 december


Hybrider

 

Kredithybrid Sverige 2

Kredithybrid, Löptid ca 5 år
Teckningskurs  
100%
Kupong ind.
3%
Deltagandegrad 200%
Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutgiltiga villkor

Placeringen ger exponering mot OMX Stockholm 30
• Indikativ deltagandegrad är 200% multiplicerat med uppgången i underliggande index. Uppgången beräknas som den procentuella skillnaden mellan startvärde och slutvärde. Slutvärde beräknas som genomsnittet av 13 månatliga observationer under det sista året.
• Indikativt 3% årligt utbetalande kupong.
• Det nominella beloppet har riskexponering mot iTraxx Crossover Index Series 30 med 75 referensbolag 

Full återbetalning på slutdagen vid färre än 9 kredithändelser i referensbolagen

Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital

Återbetalning på slutdagen är beroende av eventuella kredithändelser i underliggande referensbolag


 

Autocalls

 

Storbolag med kursskyddad kupong

Autocall, Löptid 1-5 år
Teckningskurs
100%
Kupong per kvartal
ind 2%
Riskbarriär60%
KupongbarriärNej 
Inlösenbarriär100% 
  
Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutliga villkor
Exponering mot fyra stora nordiska bolag med
kvartalsvis utbetalande kupong.

Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis efter första året om samtliga aktier är minst 100% av startvärdet på avläsningsdagen sedan kvartalsvis avläsningar.

Kupong om 2% per kvartal

Placeringen är ej kapitalskyddad

Om riskbarriären är bruten på slutdagen minskas nominellt belopp med den procentuella nedgången för sämst utvecklade aktie i korgen

 

Så tecknar du dig: 

1. Välj placering och teckningsbelopp med hjälp av produktinformationen, ta hjälp av en professionell rådgivare om du behöver. 

2. Ladda ned och fyll i Teckningsanmälan från hemsidans Kundservice/Blanketter.

2.1. Depå. På Teckningsanmälan ska förvaringsdepå anges, har du ingen sådan kan du ange att du vill öppna en kostnadsfri SIP Nordic-depå. Då skickar vi dig särskilda depåhandlingar. Depåhandlingar finns på hemsidans Kundservice/Blanketter.  

3. Efter att vi mottagit teckningsanmälan skickar vi en nota och betalningsinstruktion. 

4. Under placeringens löptid hjälper vi dig med produktuppföljning och andrahandsmarknad.