BNPP- African Exposure Fund Index

Indexet är sammansatt av fyra välrenommerade och aktivt förvaltade absolutavkastande fonder.

Produktblad med indexutveckling (pdf)

Afrika - En kontinent full av möjligheter

Afrika är större än vad man kan tro. Då många andra tillväxtekonomier fortsätter att kämpa med problem som avstannande tillväxt, försvagade valutor och minskad export, kommer Afrika snart att bli den snabbast växande regionen i världen. Lärdomen från krisåret 2009, då den afrikanska regionen växte med 2,8% trots att hela den utvecklade världen befann sig i recession, har varit att Afrikas ekonomiska framtid har blivit allt mindre beroende av omvärlden. Blomstrande inhemsk konsumtion har nu nämligen tagit över efter råvaruutvinning som den huvudsakliga drivkraften för tillväxt. 

Även om Afrika är en komplex marknad med mer än 50 olika länder som var och en uppvisar en rad risker, har nu de potentiella fördelarna för att ta itu med dessa risker blivit allt mer uppenbara. Afrikas befolkningsmängd förväntas gå om Kinas redan år 2035, en utveckling som världens konsumentvaruföretag inte varit sena med att försöka anpassa sig till. De flesta ekonomier söder om Sahara växer nu med 5–7% per år trots dålig infrastruktur, utbredd

korruption, instabila politiska system och 20% + arbetslöshet. Den naturliga frågan man ställer sig är hur snabbt dessa ekonomier kommer att växa om något eller alla av dessa problem i framtiden blir lösta? 

Afrikanska marknader har dock historiskt sett varit mer volatila än många andra marknader. Dessutom kräver kontinentens ekonomiska landskap ofta en väldigt specifik investeringskunskap. 

Av denna anledning har BNP Paribas konstruerat African Exposure Fund Index, som återfinns i den aktuella placeringen Fondobligation Afrika. Det underliggande indexet är sammansatt av fyra ledande och aktivt förvaltade fonder som till största del investerar i afrikanska aktier, vilket ger investerare möjligheten att dra nytta av fondförvaltarnas marknadsspecifika expertis. Indexet är geografiskt diversifierat och innefattar till största del de attraktiva marknaderna söder om Sahara.

Se filmen om Afrika nedan.