BNPP - Flexible Fund Stars Index

Indexet är sammansatt av fyra välrenommerade och aktivt förvaltade absolutavkastande fonder.

Produktblad med indexutveckling (pdf)

Egenskaper för indexet 

  • Likaviktat: varje enskild fond har en konstant vikt på 25% av index (detta upprätthålls genom daglig ombalansering).
  • Excess Return: Utvecklingen av index beräknas som avkastningen för fondportföljen med avdrag för den riskfria räntan.
  • Valuta: Indexutvecklingen beräknas i Euro.
  • Riskkontroll: Index innehåller en riskkontrollfunktion som syftar till att hålla risken (volatiliteten) vid målnivån om 5% 

Indexet består av fyra fonder 

  • Carmignac Patrimoine allokering om minst 50% av tillgångarna i ränte- och penningmarknadsinstrument, övrig allokering i aktiemarknader.
  • Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund, en portfölj bestående av en kombination av traditionella tillgångar (aktier och obligationer) och investeringsstrategier baserade på avancerad derivathandel.
  • ETHNA-AKTIVE Aktiv och flexibel fördelning mellan aktier, obligationer och likviditet utifrån marknadsförhållandena.
  • BNY BNY Mellon Global Real Return Fund Aktiv och flexibel fördelning mellan aktier, obligationer och likviditet utifrån marknadsförhållandena.

Fondfaktablad
Carmignac Patrimoine
Standard Life Global Absolute Return Strategies  Fund
ETHNA-AKTIVE Aktiv
BNY BNY Mellon  Global Real Return Fund