BNPP - Newcits index

Indexet är sammansatt av fem välrenommerade och aktivt förvaltade hedgefonder.

Produktblad med indexutveckling (pdf)

Se filmen om Newcits (Vimeo)

UCITS klassade Hedgefonder


Denna nya fondklass är allmänt känd som "Newcits" fonder på marknaden och är den fondtyp som f.n växer snabbast och har sedan 2012 stigit från 139 miljarder Euro till 190 miljarder Euro. 2008 var siffran 28 miljarder Euro.

Exponering mot fem hedgefonder som är från:


  • Standard Life är en ledande leverantör av långsiktigt sparande och investerings produkter. Bolaget har sin grund sedan år 1825 och därefter nått upp till 247 miljarder pund i förvaltat kapital över hela världen och har 8500 anställda och cirka över 5 miljoner kunder
  • Old Mutual grundades 1845 och har en lång erfarenhet av att leverera stabil avkastning med låg korrelation mot marknader och andra hedgefonder. Bolaget förvaltar tillgångar till ett värde av ca. 25 miljarder Dollar.

  • Goldman Sachs grundat 1869 Asset Management har en lång erfarenhet på över 10 år inom "total return" investering och förvaltning av separat hanterade konton. Bolaget har mer än 345 miljarder dollar i förvaltat kapital och kontor på 30 orter med mer än 2000 anställda.

  • Henderson bolaget grundades år 1934 och har en verksamhet globalt. Bolaget riktar in sig på kärntillgångsklasser. Henderson har ca 84,7 miljarder euro förvaltat.

  • Morgan Stanley Investment Management grundades 1975 och tillhandahåller globala kapitalförvaltningsprodukter inom de flesta tillgångsklasser. Företaget har ca. 373 miljarder Dollar i förvaltat kapital.


Vilka är då hedgefonderna?

+ Standard Life Global Absolute Return

Inriktning: Lång / Kort-strategi på en kombination av traditionella tillgångar

+ Morgan Stanley - Diversified Alpha Plus

Inriktning: flexibel fördelning mellan tillgångsslag ex aktier, räntor, råvaror

+ Goldman Sachs - Global Strategic Income Bond

Inriktning: Användning av derivat mot räntor, krediter och / eller valutor

+ Henderson Horizon - Pan European Alpha

Inriktning: Exponering mot europeiska aktier

+ Old Mutual Global Equity Absolute Return

Inriktning: Marknadsneutral portfölj av globala aktier/derivat, absolutavkastande


Alla fem fonder ges lika vikt om 1/5 var.