Andrahandsmarknad

På andrahandsmarknaden kan placerare när som helst vid behov sälja sina innehav i de strukturerade placeringar som SIP Nordic distribuerar.

Det här innebär att likviditeten är lika god som för vilka värdepapper som helst. Att strukturerade placeringar har en förutbestämd löptid har alltså ingenting att göra med hur länge investeraren väljer att inneha dessa värdepapper. 

Den som vill sälja ett innehav i SIP Nordics placeringar skickar in en säljorder. Säljordern finns att ladda ned på hemsidan Kundservice/Blanketter.

Marknadskurser på andrahandsmarknaden motsvarar det aktuella marknadsvärdet och erbjuds av den bank (emittent) som givit ut placeringen. SIP Nordics uppgift är att förmedla marknadskursen, ta emot placeringen för vidare leverans till emittenten och skicka nota och säljlikvid till säljaren.

Har du en professionell rådgivare så får du normalt hjälp av honom eller henne med dina säljtransaktioner.