SIP Nordic Börslistat

SIP Nordic Börslistat har varit verksamma på den nordiska marknaden för börshandlade investeringsprodukter (ETP:er som står för "Exchange Traded Products" och även kallat "Hävstångsprodukter") sedan år 2009.

SIP Nordic Börslistat är produktexperter på ETP:er och har haft företroendet att bland annat vara Generalagent för den Brittiska storbanken RBS. Därutöver har vi även exklusivt arbetat med ABN Ambro och BNP Paribas.

Exchange Traded Products

Med ETP:er kan du spekulera i olika marknaders och tillgångars prisutveckling. Produkterna passar även för att hedga (skydda) en redan befintlig position. BNP Paribas ETP:er finns mot ett flertal underliggande tillgångar som till exempel index, råvaror, aktier och valutor. 

Produkterna är av avancerad karaktär och det är därför viktigt att ha en förståelse för de olika produkternas egenskaper innan du börjar handla.Vid intresse av genomgång i produkterna, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter så kopplar vi ihop dig med en av våra produktspecialister. SIP Nordic Börslistat bedriver inte någon form av investeringsrådgivning

Kontaktuppgifter

Gruppnummer SIP Nordic Börslistat: +46 (0) 8 566 126 05