Önskar du bli inbjuden till kommande evenemang?


Du kan även anmäla dig genom att maila till borslistat@sipnordic.se och ange att det gäller anmälan till kommande evenemang. Anmälan är inte bindande och den är kostnadsfri. Mailutskicken och inbjudningarna från SIP Nordic Fondkommission och BNP Paribas går enkelt att avsäga sig.

Innehållet i utskicken är endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst. En investering i de värdepapper som BNP Paribas erbjuder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. Webinarier sänds och nyhetsbrev skickas ut av BNP Paribas Arbitrage SNC (”BNP Paribas”) (educatedtrading.bnpparibas.se) och SIP Nordic Fondkommission. Analyser producerade av tredje part kan vara annorlunda än den som framförs av BNP Paribas och SIP Nordic Fondkommission i andra sammanhang. Även om informationen i webinarier eller nyhetsbrev kommer från källor som BNP Paribas och SIP Nordic Fondkommission anser tillförlitliga, kan vi inte garantera att den är korrekt, fullständig och aktuell. Vidare svarar BNP Paribas och SIP Nordic Fondkommission inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i webinarier eller nyhetsbrev.