Företagslösningar

Företag och företagare ställs i sin verksamhet inför flera finansiella överväganden som kan hanteras med hjälp av strukturerade placeringsprodukter. När det gäller till exempel kassaförvaltning, kapitalplanering och utdelningspolicy bör övervägas vilken avkastningsprofil från finansiella placeringar som passar bäst.

Det finns även möjligheter att skräddarsy lösningar i bolags- och ägarfrågor baserade på strukturerade placeringsprodukter, med avseende på till exempel löptider, kupongutbetalningar, finansieringsupplägg eller anpassningar till en särskild placeringspolicy.

Ett exempel på en mer unik produkt är vår så kallade ”SIP-Option” som ger ägaren av ett företag avkastning privat från en placering företaget gör. SIP-Optionen är flexibel och kan anpassas och dimensioneras för att passa olika situationer.