Pensionssparande

Med det nya pensionssystemet är det allt fler som förväntar sig en lägre garanterad pension från staten. Samtidigt har de flesta tjänstepension från sin arbetsgivare. Statlig allmän pension och tjänstepension ger en pensionsutbetalning kring 50–65% av den tidigare inkomsten av arbete. Många kompletterar därför pensionen med privat pensionssparande. Genom att pensionsspara i strukturerade placeringsprodukter bygger du upp ett pensionskapital utifrån den risk- och avkastningsprofil som passar dig. Många väljer att pensionsspara i trygga kapitalskyddade placeringar inom ramen för:

  • Tjänstepension

  • Privat pensionsförsäkring

  • IPS (individuellt pensionssparande)

  • Kapitalförsäkring

Olika försäkringsbolag har olika regler. Vi rekommenderar därför att en pensionssparare diskuterar med en försäkringsrådgivare för att se vilka villkor respektive försäkringsbolag erbjuder. Det är också viktigt att försäkra sig om att tänkta placeringar är tillåtna i respektive försäkringsbolags försäkring.